QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP MỚI SỔ ĐỎ CHO LIỀN KỀ 83 HÀO NAM

Chủ đầu tư Văn Phú – Invest đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước nên việc xin cấp mới sổ đỏ cho liền kề 83 Hào Nam không có gì vướng mắc
a) Thẩm quyền giải quyết: Văn Phòng đăng ký đất đai Sở TNMT thành phố Hà nội -Tầng 1,2 tòa N1,A-B khu đô thị Trung Hòa -Nhân Chính Quận Thanh Xuân -Hầ Nội
b) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình

Thành phần hồ sơ

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
+HĐ mua bán với Chủ đầu tư( bản gốc + 02 bản sao chứng thực0
+Biên bản bàn giao nhà( 02 bản sao chứng thực)
+ Bản vẽ hoàn công( 02 bản sao chứng thực)
+ Hồ sơ kỹ thuật thửa đất ( 01 gốc +02 bản sao chứng thực)
+ CMND + hộ khẩu+ đăng ký kết hôn(02 bản sao chứng thực). Nếu độc thân phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân còn thời hạn

làm sổ đỏ liền kề shophouse 83 hào nam

Cách thức thực hiện làm sổ đỏ dự án liền kề The Terra Hào Nam

* Lưu ý: Hồ sơ của bước trước làm cơ sở để thực hiện các bước sau:
Bước 1:
1. Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn Phòng đăng ký đất đai Sở tài nguyên môi trường Hà Nội
2. Văn Phòng đăng ký đất đai Sở tài nguyên môi trường Hà Nội có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất
3. Đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn Phòng đăng ký đất đai Sở tài nguyên môi trường Hà Nội gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
3. Ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
4. Trình sở TNMT TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận sổ đỏ.
4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày
5. Các loại thuế, lệ phí phải nộp: Theo quy định pháp luật tại địa phương và theo từng hồ sơ
6. căn cứ pháp lý.
– Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản
– Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007,
-Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009
– Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005
– Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007của Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009,
– Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội
– Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính;
– Thông tư 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính
– Thông tư 62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính
– Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ
– Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính
– Hướng dẫn số 5622/HD-LN ngày 09/4/2010 Liên ngành Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước
– Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính
– Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
– Luật Nhà ở
– NghỊ định số 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/09/2006
– Nghị định 71/2010/NĐ-CP của ngày 23/06/2010
– Thông tư số 16/20/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng

Để được tư vấn trực tiếp vui lòng gọi vào số: 0936.201.858

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự án

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN